Ανακαίνιση Ιατρείου

Ανακαίνιση ιατρείου σε διατηρητέα κατοικία.

Ανακαίνιση ιατρείου σε διατηρητέα κατοικία.

 • Πελάτης
  Ιδιώτης
 • Κατασκευή
  Delta Design
 • Υπηρεσίες
  Σχεδιασμός, κατασκευή
 • Ημερομηνία
  2022